Dự Án Đồng Phú Phát Triển Mạnh Mẽ

Đồng Phú tỉnh Bình Phước chủ trương đầu tư. Thúc đẩy cơ sở hạ tầng giao thông phát triển. Thì yếu tố phát triển công nghiệp cũng chính là yếu tố quan trọng giúp cho huyện này thay da đổi thịt. Đồng Phú bứt phá từ hạ tầng Đồng Phú Nằm ở phía Đông Nam … Đọc tiếp Dự Án Đồng Phú Phát Triển Mạnh Mẽ